Bæredygtighed

Grøn omstilling gennem vedvarende energi

Her hos Fiberline Composites mener vi, at det er vigtigt at tage ansvar og gøre det rigtige for miljøet. Vi gør vores yderste for at bruge vores ressourcer effektivt og beskytte miljøet bedst muligt. Samtidig giver vi også vores kunder mulighed for at skabe bæredygtig vækst ved at bruge os som en del af deres værdikæde.

Et bæredygtigt valg

Hos Fiberline Composites ønsker vi at imødekomme vores kunders stigende krav om bæredygtig vækst. Ved at anvende en energieffektiv produktionsproces og operere tæt på vores kunder kan vi indgå i en bæredygtig værdikæde. Vores pultruderingslinjer kører 24/7, og vi har en kapacitet på flere tusinde tons om året på vores fabrikker i Danmark og Kina.

 

Vores produktionsproces er den mest omkostningseffektive måde at omdanne fibre til profiler og samtidig sikre de mest ensartede produkter. Desuden giver de mekaniske egenskaber vores kunder mulighed for at spare betydelige mængder materiale. Vi kan levere profilerne i tilpassede resinsystemer som polyester, vinylester eller epoxy.

 

Mælkebøtter

Energieffektiv produktion

Vores profiler fremstilles ved hjælp af en kontinuerlig proces, der kaldes pultrudering. Denne produktionsmetode begrænser effektivt fordampningen af flygtige forbindelser ved at anvende en lukket proces. Samtidig genererer hærdningsprocessen også varme gennem en såkaldt eksotermisk reaktion, hvilket holder energiforbruget pr. produceret enhed på et lavt niveau. Vi bestræber os også hvert år på at sænke vores eget energiforbrug pr. produceret enhed yderligere.

Energi-plus-fabrik

Vores fabrik i Middelfart har den bedste miljøprofil, der kan opnås - energi plus. Bygningen er godt isoleret, har et meget lavt energi- og varmeforbrug, og dens ventilation og belysning er nøje tilpasset de faktiske behov. Desuden har vores fabrik vinduesrammer af glasfiber, som giver dem isoleringsegenskaber, der er blandt de bedste på markedet, samt en glasfiberfacade med lave varmeledende egenskaber.

Tættere på slutbrugeren

Fra 2009 har vi også haft produktionsfaciliteter i Kina for bedre at kunne servicere den globale vindindustri og være tættere på vores slutbrugere. Dette reducerer afstanden mellem os og vores slutbrugere og mindsker den nødvendige transport i mellemtiden.

Hele vores virksomhed er baseret på fremstilling af glas- og kulfiberprofiler til et energieffektivt samfund. Det giver os mulighed for at bidrage til at løse de globale klimaudfordringer.

Fremtidens energieffektive materiale

Med udgangspunkt i de unikke tekniske egenskaber ved de materialer, der anvendes i vores produkter, er vores primære fokus at hjælpe vores kunder inden for vindenergiindustrien med at skabe god og effektiv grøn energi. Her bliver vores profiler brugt i vindmølleindustrien, hvor der er behov for stærke, lette og holdbare materialer.

Lave driftsomkostninger

Ser man på de samlede livscyklusomkostninger for en færdig løsning, er vores profiler ofte det mest omkostningseffektive valg. Vores profiler er usædvanligt holdbare og har minimale til ingen vedligeholdelseskrav, og det betyder, at omkostningerne og ressourcerne til drift, vedligeholdelse og rengøring er forholdsvis lave. Desuden betyder disse tekniske egenskaber også, at produkterne holder længere. 

Genanvendelse

Glasfiberkomposit genanvendes som led i en teknisk og cirkulær proces, hvor kompositten anvendes som råmateriale og erstatningsbrændstof ved fremstilling af cement. Glasfiberkomposit bruges 30 % som energi og 70 % som råmateriale i cementproduktion. Granulering af glasfiberkomposit og anvendelse af det til fremstilling af cement kan erstatte brugen af fossile brændstoffer og jomfruelige råvarer på cementfabrikker.

Optimering af ressourcerne

Overskydende glas- og kulfibermaterialer fra vores produktionslinjer samles sammen og sendes til vores partner, hvor de anvendes som supplerende materialer i støbte glasfiberløsninger. På denne måde kan vi optimere vores ressourceudnyttelse yderligere.