Kompetencer

Fremtidens vindmøllevinger


Carbon pultrusion

Kundespecifikke profiler


Wind turbine structures

Solide konstruktioner

Blade root reinforcements

Kombinerer unik styrke og design

Introduktion til vores serviceydelser

Fiberline Composites blev grundlagt i 1979, og vores primære aktivitet er fremstilling af pultruderede kompositprofiler i glas- og kulfiber. Virksomheden er 100% dedikeret til at servicere vindindustrien med fokus på levering af strukturelle dele til vindmøllevinger. Fiberline Composites har hovedkontor i Middelfart, hvilket er centralt placeret i forhold til vingeudviklingscentrene for alle store vindmølleproducenter (OEM). Udover produktion hører der til fabrikken i Middelfart også et Teknologicenter, hvor vi udvikler nye teknologier og produkter i tæt samarbejde med vores kunder. Siden 2009 har Fiberline Composites også haft en fabrik i Tianjin, Kina, som er blevet en vigtig brik i vores bestræbelser på at servicere vores kunder globalt.

 

Fiberline Composites er en af verdens førende virksomheder inden for pultruderingsteknologi, materialedesign samt komposit-materialers mekanik, og har været en betroet leverandør til den globale vindindustri i mere end 30 år. Denne rolle har sat Fiberline Composites i en position som teknologisk innovativ leverandør for de store vindmølleproducenter, da disse har indbygget pultruderede hovedbjælker af kulfiber i deres vingedesign for fortsat at kunne imødekomme efterspørgslen efter længere og længere vinger.

Som specialist inden for kul- og glasfiber har Fiberline Composites været en betroet leverandør til vindindustrien de seneste 30 år. Det primære fokus for Fiberline Composites’ engagement i vindindustrien har været at styrke vingedele såsom rodkiler og profiler til hovedlaminat og hovedbjælker. I tæt samarbejde med vores kunder skubber vi grænserne for vores kompositprodukter for at opnå optimerede løsninger for fremtidens vindmøllevinger.

Globalisering

Fiberline Composites’ vision er at være katalysator i overgangen til vedvarende energi. Dette vil vi gøre ved konstant at højne vores kompositmaterialers evner og derved nedbringe LCOE-værdien for vindenergi. Ved at følge denne retning vil Fiberline Composites over de næste 3 år fordoble sin globale arbejdsstyrke til 800 medarbejdere og tilbyde sikre, bæredygtige og velbetalte ansættelser i Europa, Indien, Mexico og Kina med et voksende medarbejderantal i alle områder.

 

Kombinationen af teknologisk lederskab og lokal produktion i alle regioner i verden vil bringe Fiberline Composites i en position, hvor vi kan tilbyde vores kunder skræddersyede Supply Chain løsninger til laveste omkostninger når vi taler ejerskab og bæredygtighed. Ved at reducere logistikomkostninger og klimaaftryk ved indkøb og produktion samt levere vores produkter i lande med konkurrencedygtige produktionsomkostninger tæt på vores kunder, opnår vi en enestående konkurrenceevne i kvalitet, omkostninger, leveringstid, netto-arbejdskapital samt bæredygtig Supply Chain.

Fælles udvikling

Vi har en organisation dedikeret til vindindustrien og et internt setup, der giver os mulighed for at udvikle ny teknologi sammen med vores kunder. I tæt samarbejde søger vi konstant at skubbe grænserne for vores produkter for at skabe løsninger, der muliggør profitabel vækst og reducerer risici. Med mere end 30 års erfaring og stærk procesteknik og materialeekspertise ved vi, hvordan vi udnytter de unikke muligheder, som vores glas- og kulfiberkomposit giver. Derfor er vi godt positioneret til at rådgive vores kunder om både materialevalgog løsningsdesign.

Vores stage-gate-model til projektudvikling har integreret APQP4Wind-standarden fuldt ud som en væsentlig komponent til at sikre, at kundens krav tilgodeses på alle niveauer i projektets udviklingsfaser. APQP4Wind-standarden understøtter i høj grad vores forebyggende tilgang til kvalitet med hensyn til at skifte mindset fra QC til QA. Når vi forstår specifikationen, de tilknyttede kritiske parametre og forventningerne, har vi et solidt grundlag for at opfylde og endda overgå kundernes forventninger. Den detaljerede planlægning og leverancerne beskrevet i APQP4Wind-manualen sikrer, at risici og udfordringer kommunikeres og håndteres til tiden.

Kvalitetskontrol

Kvalitet

Hos Fiberline Composites A/S er kvalitet kernen i vores forretning og i alt, hvad vi gør. På den måde kan vi hele tiden sikre, at alle vores produkter er af høj kvalitet, hver gang du handler med os.

 

Se vores certifikater og sikkerhedsdatablade

 

Vores kvalitetssystem er designet til at sikre, at vores kunder opfatter os som en professionel forretningspartner, der leverer kompositløsninger af højeste kvalitet. Vi måler kundetilfredsheden gennem tæt kontakt med vores kunder og ved at gennemføre en årlig undersøgelse. Vi er derfor i stand til at reagere hurtigt på væsentlige afvigelser og holde fokus på konstant at forbedre os. Vi anvender bl.a. 8D-profilen til problemløsning med det mål at give vores kunder et første svar inden for 48 timer.

Kontrol af kvaliteten af et teleskop

Vi ønsker at arbejde tæt sammen med vores kunder om at udvikle nye løsninger. Vi anvender APQP-processen i vores udviklingsarbejde; det er en systematisk og struktureret tilgang. Det gør vi for at opnå de aftalte værdier for kvalitet og materialeegenskaber. Som supplement hertil bruger vi også elementer fra bilindustrien for at sikre processtabilitet og dermed reducere fejl; konkret er disse elementer:

 

  • PPAP
  • FMEA
  • MSA
  • SPC

 

Vi bruger APQP4WIND til vores arbejde med vindindustrien

 

Vores kvalitetspolitik beskriver vores forpligtelse til løbende at udvikle og strømline vores ledelsessystem og forretningsprocesser med det klare mål at skabe merværdi for vores kunder. Det gør vi bl.a. ved at have et komplet overblik over vores kvalitetsomkostninger, så vi løbende kan reducere dem. Derudover overvåger vi løbende procesparametrene for vores pultruderingslinjer for at sikre et højt niveau af kapacitet. Endelig kontrolleres alle produktpartier i overensstemmelse med vores anvisninger, inden de sendes af sted.

Vores kvalitetssikringssystem dækker alle faser af vores produktionsproces, fra ordrer og råmaterialer til slutproduktet, når det når frem til kunden. På denne måde kan vi konstant sikre, at alle vores produkter er af høj kvalitet, hver gang du handler med os.

 

Hos Fiberline Composites er kvalitet ikke kun en del af vores strategi, men en vigtig del af vores daglige arbejde, fordi vi stræber efter høj kvalitet ned til den mindste detalje, gennem hele produktionsprocessen og for hvert enkelt produkt.